Skip to the main content

Parencompetities 2022-2023 – U kunt een losse zitting meedoen

Voor het  doorgeven van invallers en afmelden kunt u terecht bij:
Yordi Schouten dklUtrecht2@gmail.com

U kunt zich niet meer inschrijven voor een volledige competitie.

Bij onze parencompetities kunt u nu wel aan losse zittingen deelnemen!
Omdat de trend is dat steeds minder mensen zich willen vastleggen voor een hele competitie – vaak gewoon omdat ze niet altijd kunnen – hebben we besloten dat men ook aan een enkele of een paar zittingen kan deelnemen, mits aan de voor die competitie geldende voorwaarden wordt voldaan.
De kosten hiervoor zijn per paar per dag, te voldoen na ontvangst van de rekening van de penningmeester van het district:
Vrouwenparen €12,50
60+ paren €12,50
Open paren €10
Gemengde paren €17,50 (voor 2 zittingen).
Aanmelden: bij voorkeur uiterlijk de dag ervoor bij Yordi Schouten dklUtrecht2@gmail.com

N.B. Paren die zich hebben ingeschreven voor de hele competitie hebben uiteraard een aantal voordelen. Zij betalen gemiddeld minder en alleen zij kunnen kampioen van het district worden en komen in aanmerking voor de eindprijs*.

Algemeen
Behalve voor de Open paren is er geen boven- of ondergrens voor de speelsterkte.
Zie het volledige programma/kalender.
Voor alle informatie kunt u terecht bij Yordi Schouten dklUtrecht2@gmail.com

60+ parencompetitie
Zes keer voor een groep 60+ (geboren in 1961 of eerder). Er worden 28 spellen gespeeld in 5 lijnen.
Deze competitie wordt overdag gespeeld op zes woensdagen.
Locatie:          NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.
Data:              28/9 – 9/11 – 30/11 – 1/2 – 15/3 – 12/4
Aanvang:        11.00u – na 4 ronden lunchpauze – uitslag uiterlijk 15.45u
Inschrijfgeld:   €50 per paar
De winnaars en de nummers twee in de Hoofdklasse én de winnaars in de Eerste klasse krijgen een “vrijkaartje” voor het NK-Seniorenparen op zo 7 mei 2023. Maar let op: alleen senioren geboren in 1960 of eerder komen in 2023 voor de prijs in aanmerking (iedereen die aan de leeftijdsgrens van de BridgeBond voldoet, kan zich voor het NK-Seniorenparen inschrijven).

Vrouwen parencompetitie
Voor alle leeftijden, maar alleen toegankelijk voor vrouwen.
Deze competitie wordt overdag gespeeld op zes woensdagen.
Locatie:          “De Uitkomst” (BC Vianen), Langeweg 2-B, 4133AX Vianen.
Data:              14/9 – 19/10 – 23/11 – 8/2 – 8/3 – 5/4
Aanvang:        11.00u – na 4 ronden een lunchpauze – uitslag uiterlijk 15.45u
Inschrijfgeld:   €50 per paar
De winnaars van de Hoofdklasse krijgen een “vrijkaartje” voor het NK-Vrouwenparen (ieder vrouwenpaar kan zich voor deze NK inschrijven).

Gemengde parencompetitie
Een paar dient uit een vrouw en een man te bestaan.
Deze competitie wordt overdag gespeeld op drie zaterdagen.
Er worden 2 wedstrijden van 20 spellen gespeeld, onderbroken door een lunchpauze.
Locatie:          “De Uitkomst” (BC Vianen), Langeweg 2-B, 4133AX Vianen”
Data:              5/11 – 11/2 – 1/4
Aanvang:        11.00u – uitslag ca 17.00u
Inschrijfgeld:   €35 per paar
De winnaars van de Hoofdklasse krijgen een “vrijkaartje” voor de halve finale NK-Mixed (ieder gemengd paar zich voor deze NK inschrijven).

Open parencompetitie
Open voor alle speelsterktes, inclusief bondsparencompetitie Tweede Divisie (spelers met rechten voor ED of MK zijn uitgesloten).
Deze competitie wordt gespeeld op zes zondagmiddagen.
Locatie:          “De Uitkomst (BC Vianen) Langeweg 2-B, 4133AX Vianen
Data:              25/9 – 16/10 – 20/11 – 19/2 – 19/3 – 16/4
Aanvang:        12.30u – uitslag uiterlijk 16.30u
Inschrijfgeld:   €40 per paar
De winnaars van de Hoofdklasse verwerven rechten voor de Tweede Divisie (ieder paar kan zich voor de TD inschrijven, beoordeling Weko, maar voorrang hebben degenen met rechten).

*Voor paren die zich hebben ingeschreven voor de hele competitie blijft de invallersregeling van kracht en deze paren komen in aanmerking voor de eindprijs, mits ze minimaal viermaal hebben deelgenomen.
De paren die een enkele keer meedoen spelen wel voor de zittingsprijs (die een ieder overigens maar eenmaal per seizoen kan winnen), maar spelen verder “buiten mededinging”.

Wie kunnen met de parencompetities meedoen?
Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder paar waarvan één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB-lid woonachtig is in het district, meedoen.
Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien uw eigen district de desbetreffende parencompetitie niet organiseert of deze geen doorgang vindt.

Meesterpunten
Voor alle districtswedstrijden worden via het NBB-Rekenprogramma door de USS de meesterpunten volledig automatisch toegekend. In de parencompetities geschiedt dat per zitting.

Regeling voor vervanging / invallen
Indien u zes keer spelen te veel vindt, of een keer verhinderd bent, kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een ander paar of andere speler.
Er is een speciale regeling voor invallers: Wie met een invaller speelt kan niet minder scoren dan 3% onder het eigen gemiddelde.

Inschrijven Parencompetities via MijnNBB
Inschrijven mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de eerste zitting via
www.mijnnbb.nl ==> NBB-lidnummer ==> wachtwoord.
Hiervoor heeft u nodig: competitiesoort én klasse(lijn)**, 2 NBB-lidnummers,
IBAN + naam + woonplaats voor eenmalige afschrijving.
Lukt inschrijven niet? Verzamel de benodigde gegevens en neem contact op met Yordi Schouten dklUtrecht2@gmail.com.

**Indien u seizoen 2021-2022 heeft meegedaan aan een parencompetitie, kunt u zich inschrijven voor de klasse/lijn die u seizoen 2021-2022 heeft gespeeld, tenzij u gedegradeerd of gepromoveerd bent.
Heeft u nog nooit of langere tijd niet deelgenomen aan de competitie, schrijft u dan in voor de laagste klasse/lijn en vermeldt bij opmerkingen de door u gewenste/ingeschatte klasse. De DKL bepaalt dan uw klasse/lijn, o.a. op basis van rating en MP.

Verder verwijzen wij naar  het Reglement Parencompetities van het District Utrecht.

 

Andere artikelen
Kaderopleidingen

Kaderopleidingen

Voor maart/april is de cursus Club Organisator CO gepland. In deze cursus leert men alles wat...

31/01/2023 - Conny ten Cate
Toekomstdrive Utrecht 2023 – 22 april 2023

Toekomstdrive Utrecht 2023 – 22 april 2023

De datum van de Toekomstdrive Utrecht 2023 is bekend: Zaterdag 22 april 2023. Omdat de maand mei...

31/01/2023 - Conny ten Cate
Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

CURSUS CLUBORGANISATOR KADERDAG ORGANISATOREN/ARBITERS Kaderopleidingen Voor maart/april is de...

31/01/2023 - Conny ten Cate